tirsdag 22. mars 2016

Steinsholmen, Steinsodden og Mjøskastellet

Påske ved Mjøsa, har siden vi flyttet hit, alltid inneholdt en tur til Steinsholmen og Mjøskastellet. En ypperlig familietur som tas i tusletempo. 
 

I påsken og om våren, synes jeg det er fint å være ved vann. Foretrekker faktisk det, fremfor klisterføre på fjellet.
Selv om det ikke er lange turen må vi ha med mat. Pølse på termos eller annen turmat. 
Skinner solen er det deilig å legge seg i gresset og bare nyte våren.

Er du interessert i historie så kan du oppleve både ruinene av Mjøskastellet og helleristningene på Stein. 
Steinsodden er også et naturreservat fordi geologien er helt spesiell. 
"Bakgrunnen for opprettelse av naturreservatet er at Steinsodden er en helt spesiell geologisk lokalitet. Lag fra ulike geologiske epoker er «snudd på hodet» i den kaledonske fjellkjedefoldningen, slik at de yngste lagene ligger øverst – i en sjeldent fullstendig profil. Det er også gjort oppsiktsvekkende trilobitt-funn her, og fortsatt gjøres det funn kalkboller på stranden mellom Steinsodden og Steinsholmen. " Sitat fra NAF Ruteplanlegger.

Og så litt om Mjøskastellet fra Wikipedia: 
"Kastellet ble anlagt av Håkon IV Håkonsson og blir nevnt i kilder for første gang gjennom et pavebrev fra år 1234 og i Håkon Håkonssons saga fra 1260-tallet.
Fra Wikipedia. Mjøskastellet slik Peter Blix mente det kunne ha sett ut. Tegning fra 1897.
Mjøskastellets strategiske beliggenhet på en holme/øy ved den smale nordenden av Mjøsa tyder på at borgen hadde som funksjon å kunne kontrollere trafikk mellom nord og sør på innsjøen i sammenheng med de daværende konfliktene som utspilte seg mellom opprørere på indre Østlandet og kongemakten under ledelse av Håkon Håkonsson og Skule Bårdsson.
Kastellets konstruksjon har gjennom enkle arkeologiske undersøkelser vist seg å ligge i et rektangulært plan på 18 x 20 meter (360 )[2] noe som gjorde kastellet til den største tårnbygningen fra middelalderen i Norge. "

Wikipedia sier også: "Ruinen har ikke gjennomgått helhetlige arkeologiske undersøkelser og har heller ikke blitt forsøkt gjenoppbygget. Riksantikvaren gikk i 2003 sammen medHedmarksmuseet og Hedmark fylkeskommune inn for å lage en skjøtselplan med tanke på å bevare ruinene i best mulig stand for ettertiden."

Det som er igjen av Mjøskastellet i dag er blant annet dette:
Bilde fra Wikipedia
Det er såvidt jeg vet ennå ikke utført noe "vedlikehold" eller gjort noe med tanke på å bevare eller bygge opp ruinene.


På tur tilbake er det fint å gå gjennom skogen på selve Steinsodden. Der er det en flott og magisk skogbunn som er fin å utforske for både liten og stor.

Ingen kommentarer: