onsdag 4. desember 2013

Arkitektoniske "merkevarer" i Moelv?

Jeg ønsker at Moelv skal markere seg litt mer som en småby med særpreg. 
Jeg vil blant annet at vi skal lys-sette tre av Moelvs flotteste og særpregede bygg. Byggene står der og med den lille ekstra markeringen som en lyssetting ville være, kan de godt fungere som arkitektoniske "merkevarer" for Moelv. 

To av byggene er godt synlige når du kjører inn i Moelv med bil og tog og det siste ligger midt i sentrum, ved byens torg (nå mest en parkeringsplass.)

Det ene bygget jeg tenker på er Garveriet. Opprinnelig et garveri, som navnet tilsier. I dag huser det en ungdomsklubb, frivillighets-sentral, et geologisk museum, et selskapslokale m.m.
 

Det andre bygget er Mo Gård. Gården som har gitt Moelv sitt navn, som er kommunens tusen-årssted og som i dag brukes av kulturskolen og til arrangementer i regi av stiftelsen "Venner av Mo".

Det tredje bygget som fortjener oppmerksomhet er småbyens mest sentrale bygg, nemlig Moelv Herredshus fra 1956. Bygget er tegnet av arkitekt Knut Knutsen i samarbeid med Hamar-arkitekten Rolf Prag. Se flere bilder av Herredshuset på Digitalt Museum her.
I den mørke tiden av døgnet skal disse byggene lyse opp som rene Soria Moria-slott i den lille byen vår.

Se hva Hamar Elektro fikk til ved å belyse Teatersalen i Brumunddal.

Rådhuset i Porsgrunn.
Bilde fra www.varden.no
Det gjør en forskjell med og uten lys. Og de flotte byggene har vi jo. 
Det er bare å få de mer frem i lyset. Det er billig byutvikling det!

Ingen kommentarer: