lørdag 23. februar 2013

Hva er det med ved?

Hva er det med ved? NRK sendte nylig et 12 timer langt program om ved som de kalte "Nasjonal vedkveld". Det skal visstnok ha vært en "glødende" interesse for programmet og det skal ha vakt internasjonal interesse. Er det så rart? Du kan se hele programmet her.
Min egen vedstabel
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: