torsdag 10. februar 2011

Søkelys på mobbing

På Facebook, i aviser, ja i media overalt settes det søkelys på mobbing om dagen. I skrivende stund har 80.606 personer trykket liker VG sin FB- aksjon "BRY DEG".


Historien om lærer Bjørnstad har også gått sin rundgang på Facebook-statuser. En fin historie om hvordan man kan ta tak i et mobbeproblem.
Det er bra at det settes søkelyset på mobbesaker. Det blir debatt og folk engasjerer seg.

Som f. eks. Ingrid Antonsen under "Meninger" i  Ringsaker Blad i dag. Hun spør: "Jeg er en mobber - er du?" Hun mener at mobbing finnes overalt - ikke bare på skolene.
Hun skriver: "Jeg vil gå så langt som å påstå at hverdagsmobbingen er vårt distrikts største problem."
Hun påpeker også at vi på bygda løser usikkerheten vår ved heller å snakke om noen istedetfor med.

Godt sagt.

Det er altfor lett å tro og mene noe om folk som gjør ting på en litt annen måte enn det som kjennes trygt ut for den enkelte. Vi har sikkert lett for å spre det som en sannhet at slik og slik er det eller sånn og sånn er han. Og det er dette vi lærer unga våre også - hvordan ser vi selv på mennesker som ikke er helt like oss sjøl og som velger å gjøre ting på en annen måte?
Jeg mener det bør være plass til både "aribehner", karrierekvinner og andre anderledesheter i vårt nærmiljø.
Som innflytter har jeg av og til hatt en følelse av at noen vet mer om meg enn jeg vet selv.
Selv vet jeg fælt lite om andre. Og synes det er helt fint!

 
Anne Marie Hânninger Birkelund
Anne Marie Hânninger Birkelund

Ingen kommentarer: