søndag 3. april 2011

Elg i Trær - ny snakkis i Hedmark


1. april 2011 langs riksvei 3 i Østerdalen; 1 million kroner skal brukes på å bevisstgjøre bilister på at her i området kryr det av elg. Statens Vegvesen har engasjert to kunstnere til å utforme elg-gevirene og nå er de på plass. I skogen, langs riksveien i Østerdalen i Hedmark fylke. Villmarksfylket og det fylket i Norge med størst elgbestand. Jeg liker dette. Jeg liker at Statens Vegvesen tenker utradisjonelt.

Elggevir henges på tre for trafikksikkerhet på rv 3 i Østerdalen.
Bilde fra http://www.statensvegvesen.no/

Bilde fra www.vg.no
Målet med de fargerike elg-gevirene i trærne langs riksveien blir helt sikkert oppnådd uansett om folk liker det eller ikke; elgbestanden får oppmerksomhet og vi bilister blir mer oppmerksomme.

Og et mye bedre alternativ enn f.eks. å sette opp hvite kors der hvor ulykken har skjedd.

Ingen kommentarer: